Om NLL

Om NLL

Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder, og arbeider i samsvar med med de lover og regler som gjelder for “The International Association of Logopedics and Phoniatrics” (IALP).

Etter dette skal lagets medlemmer, gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.

Faget logopedi er studiet av disse områder, herunder studiet av kommunikative prosesser, forebyggende arbeid, diagnostisering og forsknings- og utviklingsarbeid.

Den som er medlem av Norsk Logopedlag kan betegne seg som logoped MNLL, og er utøver av logopedi (LM, 1996)

OBS! Denne siden og organisasjonen er ikke lenger aktiv!